سلام و صبح بخیر خدمت دوستان و ورزشکاران عزیز در وبلاگ پرورش اندام تیم فیتنس پرو fitnesspro

همیشه این سوال برای بسیاری از ورزشکاران و بدنسازان مبتدی پیش امده است که خواهان رسیدن به قدرت و حجم عضلانی در کوتاه ترین زمان ممکن هستند ولی بایستی به این نکته دقت کنیم که جهت رسیدن به بهترین فرم بدنی و کات عضلانی بایستی پشتکار داشته و با رعایت برنامه رژیم غذایی و انجام تمرینات ورزشی و برنامه ریزی دقیق بتوانیم به بدنی ایده ال برسیم در ادامه نکاتی از زبان جانی جکسون برای رسیدن به این هدف ارایه میشود با ادامه مقاله با ما همراه باشید...

مطالعه کامل متن این مقاله : سرشانه های گرد و کامل در ۶ هفته از دنیس ولف !


به راســتی از فیزیک فوق العاده برخوردار اســت و به ویژه به خاطر دو عضــله فوق، مورد توجه همگان

میباشد. مسلماً از همان بدو تولد دارای چنین خصوصیاتی نبوده اما ظرف سالیان متمادی با تلاش زیاد و همت

بلند خود توانسته عضلاتش را در چنین سطحی قرار دهد. مدت زمانی که در ارتش خدمت کرده نیز با شرایط

بسیار سختی دست و پنجه نرم کرده و یاد گرفته است که چطور تحت انضباط قرار گیرد و چطور افکارش را

روی اهدافش متمرکز کند. تمرینات را از ســن کم شــروع کرد و مســیر خود را به ســمتی طی کرد که در آن با

افزایش قدرت و اندازه عضلات مواجه شد. در ضمن موفق شد تعادل خوبی میان همه عضلاتش برقرار کند. 

در یکی از مصاحبه هایش چنین گفته است: «از سن 12 سالگی، اولین تمرینات را شروع کردم، در آن زمان حدود

52 تا 54 کیلوگرم وزن داشتم اما الان در خارج از فصل مسابقات، وزنم به سطح 118 کیلوگرم میرسد. هنگام

برگزاری مســابقات، علاوه بر اینکه فرم خوب عضــلاتم را حفظ میکنم وزنم را نیز به ســطح 99/5 تا 102

کیلوگرم میرسانم.»

جانی جکسون در رشته پاورلیفتینگ هم موفقیتهای بزرگی کسب کرده و در چند مسابقه مهم به پیروزی

رسـیده اسـت. در واقع، موفقیت وی در رشـته پاورلیفتینگ به فعالیت او در پرورش اندام کمک کرد و به همین

دلیل بود که در سال 2001، به سطح حرفه ای ارتقا یافت.

حالا میخواهیم ببینیم چطور ظرف چند ســال موفق شــد به چنین پیروزیهای بزرگی دســت یافته و به

عنوان ورز شکار حرفه ای فدراسیون بین المللی پرورش اندام شناخته شده است. در اینجا پای صحبت جانی

جکسون مینشینیم. 

توصیه مهم 

اگر احساس میکنید بعضی از مناطق بدنتان، دچار عقب ماندگی رشد شده‌اند، بهترین روشی که به کمک

آن میتوانید این مشکل را بر طرف کنید این است که سخت تر و بیشتر از قبل تمرین کنید. من به این مسئله

اعتقاد ندارم که ورز شکار باید برای بعضی از مناطق بدنش حق تقدم قایل شود. در واقع همه گروه عضلات را

تقویت کرده و از هیچ یک غافل نشـــود، با تمرینات ســـخت و اســـتراحت کافی میتوانید کاری کنید که هیچ

نقطهای از بدنتان دچار مشکل نشود. در نتیجه مسئله عقب ماندگی رشد هم کاملا مرتفع میشود. 

یکی از مهمترین عواملی که سبب افزایش حجم عضلات میشود، عامل استراحت است. به نظر من اگر

میخواهید حجم عضـــلات تان را افزایش دهید عمدا مدتی از تمرینات کناره گیری کنید زیرا این عمل، تاثیر

فوق العادهای به همراه دارد.

زمانی که رژیم میگیرید کاری کنید که زندگیتان بسیار ساده شود. نیترو - تچ بهترین مکملی است که به

شما کمک میکند به اهدافتان دست یابید زیرا هم به آسانی مخلوط شده و هم پروتئین مورد نیاز را در اختیارتان

قرار میدهد. در نتیجه زندگیتان بسیار ساده میشود.