سلام و درود خدمت تک تک دوستان و همراهان عزیز در وبلاگ پرورش اندام تیم فیتنس پرو fitnesspro

وقتی که صحبت در مورد رژیم غذایی می باشد فورا ذهن به خوردن و نخوردن بعضی از غذاها می رسد در حالی که مقوله رژیم غذایی جدای از این بحث هاست ، رعایت رژیم غذایی یعنی اینکه چه غذاهایی دارای کربوهیدرات و پروتئین و املاح مفید می باشد همواره بایستی در مصرف غذاها دقت کافی داشته باشیم ، بعضی از غذاها دارای ارزش غذایی بسیار پایینی می باشد و بعضی از خوراکی ها دارای جدول ارزش غذایی بالایی هستند اگر خواهان افزایش و کاهش وزن هستید حتما بر اساس جدول ارزشی مواد غذایی را مصرف کنید در ادامه مقاله باما همراه باشید...

مطالعه کامل متن این مقاله : چطور می توان از دست چربی ها خلاص شد ؟


رژیم غذایی چه مفهومی دارد؟همواره شـنیده ایـم کـه بعضی از غـذاها بـرای 

برخی از بیماریها خوب نیستند و بیمـاران بایـد از مـصرف بعـضی اغذیـه خـودداری 

نمایند یا به اصطلاح پرهیز غذایی را رعایت نمایند . اما باید بدانیم کـه رعایـت رژیـم 

غذایی با پرهیز غذایی کامل نمی شود رعایت رژیم غذایی کامل دارای ایـن مفهـوم 

است که شخص از غذاهای مناسب برای خود آگاه باشد و از ایـن غـذاها بـه مقـدار 

مناسب مصرف نماید به صورتی که تاحـد ممکـن نیازهـای بـدن او بـه مـواد غـذایی 

تامین گردد.

ـ هرگز در درمان چاقی خود از دارو استفاده نکنید، چرا که دارو غذا نیـست و در

هر حال دارای عوارضی میباشد.

بهترین راه کاهش وزن چیست ؟ راههای زیادی برای کاهش وزن وجود دارد 

ولی هر کدام عوارضی دارد از جمله : سونا، داروها، جراحی، طب سوزنی، برداشتن 

چربی، گوشواره لاغری، کمربند لاغری و غیره . پس بهترین راه کـدام اسـت؟ بایـد 

گفـت بهتـرین راه، تغییـر رفتارهـای تغذیـه ای میباشـد. البتـه منظـور از تغییـر رفتـار

محرومیت از غذاها و تغییر سفره های غذایی نمی باشد ، بلکه منظـور کنتـرل مقـدار 

کالری دریافتی می باشد. همان کاری که شما از امروز آنرا بـه عنـوان رژیـم غـذایی 

دریافت خواهید کرد.

. برخی تغییرات رفتاری که می تواند به کنتـرل دریافـت کـالری شـما 

کمک کند: -1 وقتی گرسنه هـستید خریـد نکنیـد -2 اقلامـی را کـه مـی خواهیـد 

بخرید لیست کرده و به اندازه نیاز با خود پول داشته باشید -3 مواد غـذایی را خـارج

از دیدرس خود نگهدارید -4 غذا را به اندازه مصرف در یک وعده درست کنید -5

در ساعات منظم غذا بخورید -6 هنگام غذا خوردن تلوزیون نگاه نکـرده و روزنامـه

نخوانید -7 قابلمه غذا را سر سفره نیاورید -8 تقسیم کننده غذا نباشید -9 وقتی غـذا 

خوردن را تمام کردید از سر سفره غذا بلند شوید 10- باقی مانده غـذاها را نخوریـد 

11- پدر و مادرها باقی مانده غذای بچه ها را حلال نکنند و آنرا دور بریزید و یا غذا 

را کم درست کنند 12- با سرعت غذا نخورده و بعد از هر قاشق غذا خوردن ، قاشق 

را داخل بشقاب قرار دهید 13- غـذا را خـوب بجویـد 14- در مهمـانی هـا مواظـب 

میزان کالری دریافتی تان باشید و تا حد ممکن روز قبل از مهمانی کم غـذا بخوریـد 

15- در مهمانی ها بعد از کشیدن غذا تاحد امکـان از غـذاه ا دورتـر بنـشینید 16 - در

صورت امکان کارهای روزمره خود را پیـاده انجـام دهیـد 17- بـه جـای اسـتفاده از 

آسانسور از پله ها بالا روید.

21. در درمان چاقی خود هیچگاه عجله نداشته باشید، یادتان باشد کـه رژیـم غـذایی بـا 

کاهش وزن تدریجی علاوه بر اینکه قابل تحملتـر اسـت، عوارضـی نداشـته و تقریبـاً

غیر قابل بازگشت میباشد .

ضررهای کـاهش وزن سـریع : الـف) چـون هـدف از رژیـم درکـاهش وزن 

،آموزش رفتارهای تغذیه ای هست بنابراین واضح است در کوتـاه مـدت تغییـر ایـن 

رفتارها مقدور نمی باشد ب) وقتی وزن به سرعت کاهش یابد پوست توانایی تطـابق 

سریع را نداشته و احتمالا چین و چروک در پوست افزایش می یابد ج)کاهش وزن

سریع ممکن است همراه با ریزش مو باشد د)احتمال بی حـالی و غـش کـردن زیـاد 

است.

 در هر رژیم غذایی صحیح باید این گروههـای غـذایی وجـود داشـته باشـد : شـیر و

لبنیات، حبوبات و غـلات، میـوه و سـبزیجات و گوشـت، در ضـمن در یـک رژیـم

غذایی اصولی، کاهش وزن تدریجی اسـت .بطوریکـه حـداکثر یـک کیلـوگرم در 

هفته مجاز به کاهش وزن میباشیم. به همین دلیل باید حوصله داشته و با دقت برنامه

خود را اجرا کنید. ضمناً اگر قبل از رژیم عکسی از خود داشـته باشـید بهتـر خواهـد 

بود توجه داشته باشید با کاهش وزن (درحقیقت رسیدن به وزن ایده آل) جوانتر هـم

به نظر خواهید رسید.