سلام و عرض ادب ، شب بخیر خدمت همه همراهان همیشگی و فیتنس کاران عزیز در وبلاگ پرورش اندام fitnesspro

جهت رسیدن به عضلاتی حجیم وتفکیک شده ایجاد فشار زیاد بایستی بر روی عضلات ایجاد شده و با انقباض کامل ماهیچه های عضلات تحت فشار قرار گرفته تا اینکه بیشتر در حال رشد و ترقی باشیم و هر چه فشار تمرینی زیاد باشد بیشتر شاهد رشد و پیشرفت عضلانی خواهیم بود پس از همین امروز تصمیم بگیرید که با جدیت تمام با تلاش بیشتر شاهد رشد عضلات خود باشید با مقاله امشب با ما همراه باشید...


کانال تلگرامی تیم فیتنس پرو : fitmodeling@


این مسئله پیچیده ای نیست. اگر می خواھید لایه از چربی را از بدن خود حذف کنید و نتیجه کار 

سختی که  در طول ماه ھای اخیر در باشگاه انجام داده اید را نمایان کنید، نیازی به رژیمی سالم و 

البته کمی تمرین سخت دارید. لازم است تمرین شما از طریق ترکیب وزنه ھای سنگین، حجم بالای 

تمرین و شدت زیاد در جھت سوزاندن مقدار کالری بیشتری تنظیم شود و اینھا دقیقأ چیزھایی است 

که در این برنامه در کنارھم قرار داده ایم؛ حمله ای ھمه جانبه. 

هفته اول برنامه با یک روز سخت 

شروع می شود با تمام توان. در تمام این جلسه از ھالتر استفاده خواھید کرد. البته اشتباه نکنید، تمرکز 

برنامه روی افزایش قدرت نیست، ھر چند اگر دقیقأ آنرا اجرا کنید و تغذیه خوبی ھم داشته باشید، 

زمانی که این جلسه را در ھفته چھارم تکرار می کنید، متوجه خواھید شد در مقدار وزنه ھای 

کاربردی ھم پیشرفت کرده اید و اگر در حالی که تحت رژیم ھستید در اجرای این برنامه پیشرفت 

داشته اید، معنایش این است که ظاھر شما ھم پیشرفت کرده است. ولی اگر متوجه شوید که در 

اجرای برنامه ضعیف تر شده اید، نشانه این است که قدم یا قدم ھای اشتباھی برداشته اید، مثلأ رژیم 

تان مناسب نیست یا به استراحت و ریکاوری بدن تان به اندازه کافی اھمیت نداده اید. 

در جلسات دیگر، عناصری از بدنسازی و کراس فیت را با ھم ترکیب کرده ایم. بسیاری از کسانی 

که از الگوھای کلاسیک تقسیم بندی بخش ھای مختلف بدن استفاده می کنند شاید بطور معمول از این 

عناصر طفره بروند. آنھا خواھند گفت نمی خواھند حرکاتی مثل «تماس پنجه ھا با میله» یا «اسکوات 

+ پرس سرشانه با ھالتر را اجرا کنند و خواھند پرسید که :  «آیا می توانم آنھا را با حرکات دیگری 

جایگزین کنم؟» بله – اگر واقعأ نمی توانید آنھا را اجرا کنید. 

ولی توصیه می کنم حداقل در ابتدای 

شروع برنامه تمام حرکاتی که در اختیارتان گذاشته ایم را تجربه کنید. اگر نتوانستید ھر کدام را اجرا 

کنید، آن وقت می توانید آنرا آسان تر کنید، از مقدار بار حرکت بکاھید یا اینکه تکرارھای کمتری 

اجرا کنید، ولی اگر بخواھید از ھر حرکتی که برایتان دشوار است شانه خالی کنید و با حرکات آسان 

تر جایگزین کنید، آن وقت نباید انتظار کسب نتایج خوبی داشته باشید. 

ھرچند که  بدتر از آن ھم ممکن است، به عبارتی اگر حرکات سخت برنامه را با حرکات آسانتر 

جایگزین کنید، شاید بازھم مقدار کالری مشابھی بسوزانید، ولی در عوض حجم عضلات تان کاسته

می شود، قدرت تان کاھش می یابد و در واقع به نسخه کوچکتری از خودتان بدل خواھید شد، 

بنابراین از کم کاری پرھیز کنید. اگر راه بھتری برای تفکیک شدن سریع عضلات تان سراغ دارید

پس اساسأ نیازی به مطالعه این کتاب ندارید. 

ھمین قدر کافی است یادآوری کنیم ستارگان مطرحی 

مثل برد پیت، کریس پرت و کریس ھمسورت برای آماده شدن سریع بدنشان برای ایفای نقش در فیلم 

ھا، نسخه ای از ھمین برنامه را مورد استفاده قرار می دھند. 

ددلیفت: بصورت متضاد میله را بگیرید (یک دست از رو و دست دیگر از زیر) و توقف نکنید تا 

ایستادن کامل. ھمزمان با سنگین تر شدن وزن، اطمینان یابید که از فرم صحیح اجرا فاصله نگیرید و 

قوس طبیعی پشت را در طول حرکت حفظ کنید.