سلام و درود به همه همراهان  همیشگی و فیتنس کاران عزیز در وبلاگ پرورش اندام fitnesspro

این امر بسیار واضح و روشن هست که هر چقدر از وزنه های سنگین و قوی البته در حد توان هر شخص متفاوت است ، استفاده کنیم فشار  بیشتری بر روی عضلات وارد میشود و به نوبه ان نبز عضلات ما نیز بسیار حجیم شده و در مدت زمان کوتاهی به نتیجه عالی میرسیم پس سعی کنید تا حد توان به عضلات خود فشار وارد کنید تا رشد عضلانی زودتر صورت گیرد با ادامه مقاله همراه ما باشید...


جمله انگیزشی امروز : 

« با طلوع خورشید ، درخشش خودت رو به این جهان هدیه کن » 

ان طوری که مشخص هست ، مسلما وزنه های سنگین رمز دست یابی به عضلات بزرگ و 

حجیم هستند . 

وزنه های سنگین , تکرار کم حرکات و اجرای حرکات کند و کنترل شده 

منجر به افزایش حداکثر قدرت ، توانایی تولید نیرو بدون توجه به فاکتور 

زمان می گردد . پس از اینکه مرحله شروع تمرینات استقامتی ) 2یا 3

ماه بعد  را پشت سر گذاشتید با تغییرات قدرتی مواجه می شوید که این 

عمل ناشی از ظهور تعداد بیشتری از پر وتئینهای قابل انقباض یا میو 

فیبریلها حجم بیشتر در تارهای عضله است .

 به عبارت دیگر اگر 

عضله تان از قدرت بیشتری برخوردار شود مسلما اندازه و حجمش نیز 

افزا یش می یابد .

ظرف 10 سال اخیر دکتر "ک. هاگی نن" و"پ.کومی" تحقیقات 

گسترده ای در آزمایشگاه خود واقع در دانشگاه »»جویسکیال« فنلاند 

انجام داده اند که نشان می دهد تمرین با وزنه های سنگین در مقایسه با 

تمرینات انفجاری امکان رشد بیشتری را برای ورزشکار فراهم می کند.

اگرچه حرکات کند عمدأ اجرا نمی شوند اما باید مراقب باشید که آنها را 

فارغ از هر نوع تعمد اجرا کنید . دکتر "مایک استون" و سایر دانشمندانی 

که در زمینه قدرت و توان عضلات تحقیق می کنند معتقدند اگر 

ورزشکاری حرکاتش را عمدأ آهسته اجرا کند اصلا نمی تواند امیدوار باشد 

که آستانه واحدهای حرکتی خود را به درستی و به مقدار کافی بکار برد 

و بنابراین انگیزه چندان مؤثری در زمینه افزایش رشد و قدرت عضله 

بوجود نمی آید هر چقدر از وزنه سبکتری استفاده کنید از رشد و قدرت 

عضلانی کمتری برخوردار می شوید . 

1) یکی از تفاوتهای عمده ای که میان تمرین کند و سنگین با تمرین 

انفجاری وجود دارد این است که اگر از وزنه های خیلی سنگین استفاده 

نمایید بطوری که نتوانید انها را به سرعت حرکت دهید موجبات رشد 

انواع فیبرهای مهم :نوع 1 انقباضی کند ،  و نوع 2 انقباضی سریع را فراهم 

می کنید در حالی که تمرین انفجاری موجب هیپرتروفی فیبرهای نوع 1

می شود .

این نوع هیپرتروفی انتخابی مورد علاقه ورزشکارانی است که 

می خواهند در زمینه قدرت, توان و کارآیی بدنی از حداکثر پیشرفت لازم 

برخورد ار شوند و با حداقل افزایش حجم مواجه گردند. 

2) تمرین انفجاری اثرات قابل توجهی در هپرتروفی عضله و همچنین 

افزایش سرعت و توان و کارایی ورزشی باقی می گذارد.

3) استفاده از تمرین انفجاری می توان انگیزه ای برای اجرای 

بسیاری از حرکات ورزشی بوجود اورد . بنابراین مهمترین و مؤثرترین 

وسیله ایست که به کمک آن می توان در بسیاری از فعالیتهای 

ورزشی - رقابتی از آمادگی جسمی لازم برخوردار شد.

4) از آنجا که اجرای تمرین انفجاری مستلزم این است که از حجم 

زیاد عضلات برخوردار باشید حتمأ باید کوششی خود را جهت 

تقویت عضلات بکار ببرید . مقدار کالری که در هر ست از حرکت 

انفجاری به مصرف می رسد حدود 3 برابر بیشتر از حرکات تمرین 

با وزنه است . به این ترتیب زمان و حجم تمرین کاهش می یابد .

و بنابراین نیاز به ظرفیت بازگشت به وضعیت اولیه نیز کاهش می 

یابد و  این امر در زمانی اتفاق می افتد که در سایر رشته های 

ورزشی شرکت می کنید . 

در ضمن تکنیک مؤثری در اختیارتان 

قرار می گیرد که به کمکش بتوانید تغییراتی در ساختمان و ترکیب 

بدن بوجود آورید بطوری که مقدار چربی کاهش و حجم بخش 

غیر چرب افزایش می یابد .

5) مربیان آگاه باید حرکات و تکنیکهای انفجاری را آموزش داده و 

بر چگونگی اجرای انها نیز نظارت کنند . ظاهرا تحت این شرایط 

تمرین انفجاری نمی تواند احتمال آسیب دیدگی را افزایش دهد . 

6) اگر هنگام اجرای تمرینات انفجاری از روشهای صحیح و 

مناسب استفاده کنید مسلمأ خطر آسیب دیدگی در ورزشهای که مستلزم 

بهره گیری از شتاب تند یا نیروی زیاد هستند کاهش می یابد . 

کاربرد صحیح و مناسب حرکات انفجاری موجب افزایش قدرت 

رباطها و تاندونها و استخوانها می شود. با ارزوی موفقیت روز افزون