چاقی و افزایش وزن به روش های مختلفی میتونه باعث کمردرد بشه که چند مورد رو میخونید:

*) با چاقی و افزایش وزن چربی زیادی در شکم جمع میشه و این چربی ها باعث گودی کمر میشه و باعث میشه لگن به سمت جلو بچرخه. این زیاد شدن گودی باعث میشه که فشار زیادی روی دیسک بین مهره ای و مفاصل مهره ها زیاد باشه.

*) چاقی و وزن زیاد بیشترین تاثیر رو روی پایین ستون مهره کمر میذاره. وزن زیاد در این نقطه باعث فشار روی مهره ها میشه و این فشار کم کم باعث خراب شدن دیسک بین مهره ها میشه و با چروکیده شدن و فشار روی دیسک بین مهره ها فشار باعث نزدیک شدن مهره ها به هم میشه، نزدیک شدن مهره ها به هم باعث افزایش فشار روی مفاصل بین مهره ها میشه. به این مفاصل، مفاصل فاست میگن، فشار بیش از حد به مفاصل فاست به تدرج باعث بوجود اومدن آرتروز و ساییدگی اونها میشه که در نهایت به کمر درد خیلی شدید میرسه.

*) خراب شدن دیسک بین مهره ای زمینه به وجود اومدن فتق دیسک بین مهره ای رو فراهم میکنه.

*) در افراد چاق به علت فشارهای زیادی که به مهره ها وارد میشه بافت های اطراف دچار التهاب میشن. یکی از واکنش های بدن به این التهاب تولید کردن بافت همبندی و استخوان اضافه است. این بافت های اضافی در اطراف نخاع میتونن فضای کانال نخاعی رو کم کنن و در نتیجه باعث بیماری تنگی کانال نخاعی بشن.

*) در افراد چاق احتمال بیماری اسپوندیلولیستزی یا سر خوردن مهره ها هم بیشتره.

*) افراد چاق فعالیت های فیزیکی کمتری دارن. این کم تحرکی میتونه کم کم باعث ضعیف شدن عضلات ستون مهره و شکم بشه، ضعیف شدن این عضلات از مهمترین علت های بروز کمردرده.