ممکن است با مصرف مکملهای سری پمپاژ دچار حالت تهوع شده ویا حتی استفراغ هم بکنید. این مورد را همواره مد نظر داشته باشید که این اثر منفی ممکن است با مصرف این دسته از مکمل ها رخ بدهد و درست به همین دلیل نیز استفاده از دزهای سنگین این سری مکمل ها مخصوصا برای افرادی که برای نخستین بار از این دسته از مکمل ها استفاده میکنند توصیه نمی شود و افرادی هم که یدی طولا در مصرف این دسته از مکمل ها دارند نیز زمانی که نمونه ی جدیدی از این سری مکمل ها را مصرف می کنند ترجیحا باید از دزهایی پایین تر از دزهای توصیه شده استفاده کرده و اثرات مکمل بر بدن را تست زده و سپس به تدریج دز مصرف را افزایش دهند .توجه داشته باشید که سروینگ سایزی که بر روی خود این سری از مکمل ها درج شده است عموما برای افراد سنگین وزن و ورزشکاران کار کشته می باشد و در صورتی که کار کشته نیستن و وزن بالایی ندارید سروینگ سایزهای ذکر شده برای شما دست کم در نخستین روزهای مصرف آزار دهنده خواهد بود.

اسهال

رویت شده است که افرادی با مصرف مکمل های پمپاژ خون اسهال شده اند. ممکن است قلابی بودن مکمل ها نیز مسبب این مشکل بشود ولی در این مورد مکمل های پمپاژبه مصرف اسهال شدن کسی که از این دسته از مکمل ها استفاده میکند نمیتوان یقین کرد که مکمل مصرف شده قلابی بوده است.با مصرف پمپاژخون های اصل نیز گاهی ممکن است فرد دچار ابن مشکل گردد.

سر درد

گفتیم در بدنه ی این دسته از مکمل ها علاوه بر نیتریک اکساید عموما از ترکیبات دیگری نیز استفاده می کنند و همین مسله نیز بر قدرت اثر این مکمل ها می افزاید.افزوده شدن بر قدرت اثر این دسته از مکمل ها گاهی ممکن است در کنار اثرات خیره کننده ای که این دسته از مکمل ها بر جای می گذارند تاثیرات آزار دهنده ای همانند سر درد نیز به دنبال داشته باشند.

بی خوابی

از شایع ترین اثرات آزار دهنده ای که این دسته از مکمل ها بر جای می گذارند و عموما به دلیل وجود ترکیباتی همانند کافئین و غیره در ترکیب این دسته از مکمت ها نیز هست می توان به بیخوابی های شدید شبانه پس از مصرف این مکمل ها اشاره نمود .این که این دسته از مکمل ها کمک میکند تا تمرینات موثر تری داشته و با قدرت توان و انرژی افزون تری به نبرد با وزنه ها بروید ولی همینکه خوب خوب شبانه را مختل میکند زمینه برای ورود به فاز تمرین زدگی مهیاتر خواهد شد و ضمنا با مختل شدن خواب خوب شبانه زمینه برای کاتوبولیسم و افت وزنی و حجمی نیز آماده تر خواهد شد و از این رو میتوان چنین استنباط کرد که بی خوابی ناشی از مصرف این دسته از مکمل ها نه تنها اثرات خیره کننده ی آنها در حین تمرین را با خود شسته می برد بلکه تبعاتی که خود همین بیخوابی های ممتد شبانه ممکن است به دنبال داشته باشد چه بسا که از فواید مصرف این دسته از مکمل ها پر رنگ تر بوده است و خواهد بود۰

نوسانات .فشار خون

نوسانات .فشار خون نیز یکی دیگر از تبعات مصرف مکمل های پمپاژ خون است که ممکن است گاه فرم آزار دهنده به خود بگیرد. در برخی موارد حتی رویت شده است افراد به دنبال استفاده از مکمل های پمپاژ خون با بالا رفتن بیش از حد .فشار خون مواجه شده و حتی در حین تمرین خون دماغ نیز شده اند. اشاره به این مهم را ضروری می دانم که خروج خون از طریق دماغ به نوعی سوپاپ اطمینان بدن است تا بدین ترتیب از حجم وبه دنبال آن از .فشار خونکاسته شود تا از پارگی عروق خون رسان به مغز و سکته های مغزی جلوگیری گردد.

مکمل های مربوط به پمپاژ خون

مکانیسم اثر نیتریک اکساید

مواری که به آنها اشاره شد عوارض استفاده از مکمل های پمپاژ خون نبودند و صرفا اثزات گاها آزار دهنده ای بودند که ممکن است با مصرف این سری از مکمل ها برای فرد حادث شود.گفتیم نیتریک اکساید موجب افزایش قطر عروق خونی شده و خون رسانی به بافت ها را تشدیدو تسهیل می کند و حتما میدانید زمانی که قطر رگ های خونی زیادتر شدند قاعدتا .فشار خون باید کاهش یابد ولی در عمل می بینیم که این سری مکمل ها در کنار باز کردن عروق خونی موجب افزایش .فشار خون نیز میشود.گفتیم که در ترکیب این دسته از مکمل ها به جز نیتریک اکساید ترکیبات دیگری نیز بکار گرفته می شوند که این ترکیبات به بالا رفتن .فشار خون کمک می کنند در ثانی خود بدن سیستم هوشمند کنترل .فشار خون دارد و زمانی که شما با وارد کردن نیتریک اکساید به بدن خود موجب افزایش قطر عروق خونی شده اید بدن برای ثابت نگه داشتن .فشار خون ترفندهای متعددی را به کار میبرد که از جمله میتوان به افزایش حجم خون اشاره کرد و این دقیقا همان چیزی است که موجب تورم رگ های خونی و پمپ شدن عضلات ما می شود. درست به همین دلیل نیز توصیه می شود که با مصرف این دسته از مکمل ها باید آب فراوان نیز وارد دستگاه گوارش کنید تا بدن در ثابت نگه داشتن و در افزایش جزئئ و به دور از خطر و به دور از ریسک .فشار خون آب کافی در اختیار داشته باشد.